Окончателен годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

A A A

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ТИТУЛЯР В СЕМЕЙСТВАТА/ДОМАКИНСТВАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ БРОЙ ГРУПА  НА УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НОРМА ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ
1 94С-00-1068/08.09.2022г. СНЕЖАНА ДЕЯНОВА КАРАКАШЕВА 5 първа гр., т. 4 четиристайно жилище
2 94Г-00-457/08.07.2022г. ГРАЦИЕЛА ДИМОВА ГАЛЕВА 3 трета гр., т. 1 тристайно жилище
3 94Н-00-425/11.07.2022г. НЕВЯНА ЯНКОВА МЛАДЕНОВА 3 трета гр., т. 2 двустайно жилище
4 94С-00-1057/05.09.2022г. СЕВДА МАРИЯНОВА ХРИСТОВА 3 трета гр., т. 2 двустайно жилище
5 94Г-00-454/07.07.2022г. ГАЛЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА 5 трета гр., т. 3 четиристайно жилище
6 94С-00-1024/29.08.2022г. СЕВДА АПТИШ АДИЛ 3 трета гр., т. 4 двустайно жилище
7 94Г-00-524/10.08.2022г. ГЕОРГИ МАРЧЕВ МАРИНОВ 4 трета гр., т. 5 тристайно жилище
8 94Ю-00-110/21.09.2022г. ЮМЮГЮЛ РИЗА МЕХМЕД 4 трета гр., т. 5 тристайно жилище
9 94Р-00-386/23.09.2022г. РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА 2 трета гр., т. 6 едностайно жилище
10 94С-00-1117/20.09.2022г. СИБЕЛ САМЕДИН АЛИДОВА 3 трета гр., т. 7 двустайно жилище
11 94М-00-658/05.07.2022г. МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ 2 трета гр. двустайно жилище
12 94И-00-486/18.07.2022г. ИВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА 1 трета гр. едностайно жилище
13 94Н-00-475/09.08.2022г. НЕДЯЛКА МАРИНОВА СТОЯНОВА 1 трета гр. едностайно жилище
14 94С-00-974/16.08.2022г. САБРИЕ САЛИМ МЕХМЕД 1 трета гр. едностайно жилище
15 94М-00-854/30.08.2022г. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КЕСКИНОВ 1 трета гр. едностайно жилище
16 94М-00-879/07.09.2022г. МУЖГАН РАИМОВА АЛИТОВА 1 трета гр. едностайно жилище
17 94Р-00-374/15.09.2022г. РЕСМИЕ ИСЕИН МУСА 1 трета гр. едностайно жилище
18 94И-00-647/27.09.2022г. ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 2 трета гр.  двустайно жилище
19 94С-00-1099/08.09.2021г. СВЕТЛА САВЧЕВА СТОЯНОВА 2 трета гр.  едностайно жилище
20 94В-00-463/07.07.2022г. ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ДОБРЕВА 3 четвърта гр., т. 1 двустайно жилище
21 94Д-00-597/08.07.2022г. ДЕЛЯН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 1 четвърта гр., т. 1 едностайно жилище
22 94А-00-393/13.07.2022г. АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА 1 четвърта гр., т. 1 едностайно жилище
23 94С-00-905/26.07.2022г. СЕЙХАН АЛИШ МЕХМЕД 1 четвърта гр., т. 1 едностайно жилище
24 94П-00-369/03.08.2022г. ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ ГЕОРГИЕВ 2 четвърта гр., т. 1 двустайно жилище
25 94К-00-466/29.09.2022г. КАТЯ РОСЕНОВА АНГЕЛОВА 4 четвърта гр., т. 1 тристайно жилище
26 94В-00-451/01.07.2022г. ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА 1 четвърта гр., т. 2 едностайно жилище
27 94С-00-790/01.07.2022г. СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ 1 четвърта гр., т. 2 едностайно жилище
28 94В-00-457/05.07.2022г. ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА КОЛАРОВА 1 четвърта гр., т. 2 едностайно жилище
29 94С-00-929/02.08.2022г. САБРИ СЕИД САЛИ 2 четвърта гр., т. 2 едностайно жилище
30 94И-00-528/11.08.2022г. ИСМЕТ СЕЛИМОВ ЯШАРОВ 3 четвърта гр., т. 2 двустайно жилище
31 94С-00-1089/14.09.2022г. СЕВЕН СЕЗГИН НЕДЖИБ 4 четвърта гр., т. 2 тристайно жилище
32 94Т-00-356/20.09.2022г. ТЮРКЯН МЕТИН ШЕФКЪ 2 четвърта гр., т. 2 едностайно жилище
33 94К-00-463/29.09.2022г. КАЛИНКА ХРИСТОВА БОРИСОВА 3 четвърта гр., т. 2 двустайно жилище
34 94Г-00-580/31.08.2022г. ГЮЛЕР ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД 3 четвърта гр., т. 4 двустайно жилище
35 94Р-00-403/29.09.2022г. РАДОСТИНА ДЯКОВА ЦОНЕВА 5 четвърта гр., т. 4 тристайно жилище
36 94С-00-985/19.08.2022г. СЕВЕРИНА ПЕНЧЕВА СТОЯНОВА 4 четвърта гр., т. 5 тристайно жилище
37 94Н-00-591/26.09.2022г. НЕБАТ МИРОСЛАВОВА СИМЕОНОВА 4 четвърта гр., т. 5 тристайно жилище
38 94С-00-847/13.07.2022г. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище
39 94З-00-100/05.08.2022г. ЗЮМБЮЛКА ГЕРМАНОВА СТОЯНОВА 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище
40 94М-00-822/22.08.2022г. МИРОСЛАВА ИВАНОВА АСЕНОВА 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище
41 94Н-00-556/09.09.2022г. НИКОЛЕТА МИТКОВА НИКОЛОВА 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище
42 94Д-00-777/31.08.2022г. ДАНИЕЛА ДАНКОВА ГЕОРГИЕВА 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
43 94С-00-1076/12.09.2022г. СЕЙДА АСАН МЕХМЕД 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
44 94И-00-625/19.09.2022г. ИВО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
45 94К-00-447/20.09.2022г. КРИСТИЯН ИВЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
46 94Р-00-394/26.09.2022г. РОСЕН ЗАРКОВ ЩЕРЕВ 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
47 94М-00-948/28.09.2022г. МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
48 94А-00-551/29.09.2022г. АНДЖЕЛА МИРОСЛАВОВА АТАНАСОВА 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
49 94С-00-1164/30.09.2022г. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА 2 четвърта гр., т. 7 едностайно жилище
50 94Д-00-870/30.09.2022г. ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА КУМАНОВА 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище
51 94Т-00-261/01.07.2022г. ТЮРКЯН АСАН ИСМАИЛ 1 четвърта гр. едностайно жилище
52 94М-00-709/14.07.2022г. МИРА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
53 94А-00-398/18.07.2022г. АЛИНА РАМИЕВА ДУРХАНОВА 2 четвърта гр. едностайно жилище
54 94С-00-894/22.07.2022г. СОФИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА 5 четвърта гр. тристайно жилище
55 94Р-00-291/27.07.2022г. РАДКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
56 94Д-00-681/05.08.2022г. ДИМИТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ 2 четвърта гр. едностайно жилище
57 94К-00-397/16.08.2022г. КОЛЬО НЕДЯЛКОВ КОЛЕВ 1 четвърта гр. едностайно жилище
58 94Г-00-546/18.08.2022г. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧОБАНОВ 1 четвърта гр. едностайно жилище
59 94Ш-00-19/19.08.2022г. ШЕНГЮЛ ЯШАР АХМЕД 1 четвърта гр. едностайно жилище
60 94М-00-825/22.08.2022г. МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
61 94В-00-563/23.08.2022г. ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА 3 четвърта гр. двустайно жилище
62 94Е-00-297/23.08.2022г. ЕНЧО КОЛЕВ МАРКОВ 1 четвърта гр. двустайно жилище
63 94В-00-575/29.08.2022г. ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
64 94К-00-421/30.08.2022г. КАМЕЛИЯ ГЕНОВА ГЕНОВА 2 четвърта гр. двустайно жилище
65 94А-00-508/07.09.2022г. АНЧИ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
66 94С-00-1075/12.09.2022г. СЕВДА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА 3 четвърта гр. двустайно жилище
67 94Д-00-812/12.09.2022г. ДИМИТЪР АНТОНОВ КУРТЕВ 1 четвърта гр. едностайно жилище
68 94Д-00-819/13.09.2022г. ДИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ 1 четвърта гр. едностайно жилище
69 94Г-00-604/14.09.2022г. ГРОЗДАНКА ДОБРЕВА ГОЧЕВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
70 94В-00-649/21.09.2022г. ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА 2 четвърта гр. едностайно жилище
71 94М-00-935/26.09.2022г. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА 1 четвърта гр. едностайно жилище
72 94М-00-944/27.09.2022г. МАТЕЙ МАТЕЕВ МАТЕЕВ 2 четвърта гр. едностайно жилище
73 94В-00-667/28.09.2022г. ВОЧКО ИЛИЕВ КАЖЕЛЯНСКИ 1 четвърта гр. едностайно жилище
74 94П-00-468/28.09.2022г. ПЛАМЕН НАУМОВ ГЕОРГИЕВ 1 четвърта гр. едностайно жилище
75 94С-00-1154/28.09.2022г. СТОЯНКА РУСЕВА КОЛЕВА 2 четвърта гр. едностайно жилище
76 94Й-00-212/29.09.2022г. ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КОСТОВА 5 четвърта гр. четиристайно жилище
77 94Е-00-361/29.09.2022г. ЕЛИЗАВЕТА ВЕЛИКОВНА ИЛИЕВА 3 четвърта гр. двустайно жилище

 

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2023г. не се приемат.

 

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателен списък за 2024г. се приемат в периода: 01.07.2023г. – 30.09.2023г. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, на адрес: ул. „България” 12.

 

 

Последна промяна: 12:04:17, 28 Април 2023
Свали в pdf