Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2023 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

        1.  Заловени  34 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  34 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   31 броя.

         4. Кастрирани – 27 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   3 броя

         6. Поставен микрочип  -5 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –3бр.

         8. Върнати по местообитаване – 20 броя

         9. Умрели животни –2 броя

         10.Заловени по сигнали на граждани - 7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -87 бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Изгрев, Строител  ЦГЧ, болница, кв.Дружба, Рилци,  околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

30.06.2023г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                          Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 11 Юли 2023 08:19:44
Свали в pdf