Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. ноември 2022 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец ноември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  23 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  23 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  15  броя.

         4. Кастрирани – 14 броя

         5. Осиновени животни –   7 броя

         6. Поставен микрочип  -7 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -не

         8. Върнати по местообитаване – 8 броя

         9. Умрели животни –13 брой

         10.Заловени по сигнали на граждани – 6 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -92 бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Дружба, кв.Рилци, кв.Добротица, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

30.11.2022г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                              Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 2 Декември 2022 15:26:25
Свали в pdf