Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2022 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  38 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  38 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  26  броя.

         4. Кастрирани – 26 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   10 броя

         6. Поставен микрочип  -12 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -не

         8. Върнати по местообитаване – 22 броя

         9. Умрели животни –3 брой

         10.Заловени по сигнали на граждани – 16 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -105 бр.

          Приети и обработени са 12 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Дружба, кв.Рилци, кв.Добротица, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.10.2022г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                                 Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 9 Ноември 2022 15:55:37
Свали в pdf