Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. февруари 2022 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  35 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  35 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   19 броя.

         4. Кастрирани – 17 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   10 броя

         6. Поставен микрочип  -10 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –1 брой

         8. Върнати по местообитаване – 12 броя

         9. Умрели животни –1 брой

         10.Заловени по сигнали на граждани - 7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -81 бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, болница, кв.Дружба, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

28.02.2022г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 1 Март 2022 15:35:21
Свали в pdf