Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2021 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  16 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  16 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   3 броя.

         4. Кастрирани 7 броя

         5. Осиновени животни –   13 броя

         6. Поставен микрочип  -3 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 3 броя

         9. Умрели животни – 1бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани - 2 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -78 бр.

          Приети и обработени са  2 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, Реджия, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

 

31.12.2021г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 5 Януари 2022 10:17:17
Свали в pdf