Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. август 2021 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец август в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  37 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  37 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   17 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя

         5. Осиновени животни –   4 броя

         6. Поставен микрочип  -10 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 2 броя

         9. Умрели животни –4 броя

         10.Заловени по сигнали на граждани - 16 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -102 бр.

          Приети и обработени са  6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.08.2021г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 24 Ноември 2021 10:23:48
Свали в pdf