Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2021 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

 

1.  Заловени  25 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  25 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   25 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя

         5. Осиновени животни –   16 броя

         6. Поставен микрочип  -46 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2 брой

         8. Върнати по местообитаване – 2 броя

         9. Умрели животни –няма

         10.Заловени по сигнали на граждани - 3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -75 бр.

          Приети и обработени са  4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Рилци,ЦГЧ, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.05.2021г.

Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 3 Август 2021 15:12:39
Свали в pdf