Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2021 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  26 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  26 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   13 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя

         5. Осиновени животни –   24 броя

         6. Поставен микрочип  -35 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 6 броя

         9. Умрели животни –4 броя

         10.Заловени по сигнали на граждани - 5 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -71 бр.

          Приети и обработени са  5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик,ЦГЧ, околовръстни шосета, лозя, района на Бриколаж и Технополис  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

30.06.2021г.

Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 3 Август 2021 15:09:43
Свали в pdf