Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. февуари 2021 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  22 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  22 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   18 броя.

         4. Кастрирани – 17 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   10 броя

         6. Поставен микрочип  -10 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -4 брой

         8. Върнати по местообитаване – 14 броя

         9. Умрели животни –няма

         10.Заловени по сигнали на граждани - 4 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -56 бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ,кв.Рилци, Рилски блокове, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

28.02.2021г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                                Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 2 Април 2021 09:58:55
Свали в pdf