Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2020 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  17 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  17 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   16 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   3 броя

         6. Поставен микрочип  -3 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1брой

         8. Върнати по местообитаване – 17 броя

         9. Умрели животни –2 бр

         10.Заловени по сигнали на граждани - 3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -77 бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, болница, Рилски блокове, Гробищен парк, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.12.2020г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                                 Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 19 Февруари 2021 13:44:54
Свали в pdf