Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. септември 2020 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец септември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  27 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  27 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   27 броя.

         4. Кастрирани – 27 броя, 2бр КТ

         5. Осиновени животни от граждани–  1броя

         6. Чипирани -1 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 25 броя

         9. Умрели животни –5 бр

         10.Заловени по сигнали на граждани -  3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -72 бр.

          Приети и обработени са 5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, болница, Агликина поляна, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

30.09.2020г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                                Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 2 Октомври 2020 11:01:00
Свали в pdf