Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. август 2020 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец август в общинския приют за безстопанствени животни  са:

        1.  Заловени  14 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  14 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   2 броя.

         4. Кастрирани – 2 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  3 броя

         6. Чипирани -2 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 5 броя

         9. Умрели животни –5 бр

         10.Заловени по сигнали на граждани -  3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -88 бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, болница, околовръстни шосета, болница, лозя  и пр.

Поради извършване на ремонтни дейности в приюта се акцентира върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани.

 

 

31.08.2020г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                              Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 15 Септември 2020 15:55:31
Свали в pdf