Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юли 2020 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юли в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  33 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  33 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   7 броя.

         4. Кастрирани – 5 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  2 броя

         6. Чипирани -2 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -16 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 11 броя

         9. Умрели животни –5 бр

         10.Заловени по сигнали на граждани -  20 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -80 бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета, болница, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.07.2020г. Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил, Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 3 Август 2020 11:53:39
Свали в pdf