Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. април 2020 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец април в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  16 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  16 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   6 броя.

         4. Кастрирани – 5 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  няма

         6. Чипирани -няма

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -0 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 8 броя

         9. Умрели животни –2 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  11 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -82 бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:   Поради карантина ОПБЖ е работил само по сигнали на граждани.

 

 

30.04.2020г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                            Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 30 Юни 2020 15:28:50
Свали в pdf