Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2019 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  15 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 15 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   7 броя.

         4. Кастрирани – 5 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  1бр.

         6. Чипирани -1 бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -3 бр.

         8. Върнати по местообитаване –5 броя

         9. Умрели животни – 2 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -84 бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Дружба ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета, лозя, градски парк и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.12.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                                Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 5 Февруари 2020 12:58:48
Свали в pdf