Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2019 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  34 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 34 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   32 броя.

         4. Кастрирани – 33 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  0 бр.

         6. Чипирани -0бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -0 бр.

         8. Върнати по местообитаване –26 броя

         9. Умрели животни –9бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  5 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -78  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Дружба ЦГЧ, Дим.Комачев, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.05.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                                               Изготвил:…………………….

                                                                                                                              Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 12 Август 2019 15:25:42
Свали в pdf