Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. април 2019 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец април в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  30 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 30 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   20 броя.

         4. Кастрирани – 12 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  4 бр.

         6. Чипирани -4бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -5 бр.

         8. Върнати по местообитаване –20 броя

         9. Умрели животни –2бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  16броя

         11. Налични животни към датата на доклада -83  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Рилци ЦГЧ, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

30.04.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                               Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 22 Май 2019 08:50:17
Свали в pdf