Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2019 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  34 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 114 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   20броя.

         4. Кастрирани – 22 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  2 бр.

         6. Чипирани -2бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -4 бр.

         8. Върнати по местообитаване –19 броя

         9. Умрели животни –1бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  9 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -83  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, Добротица околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.03.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                            Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 22 Май 2019 08:48:36
Свали в pdf