Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. януари 2019 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  34 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  106 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   33 броя.

         4. Кастрирани – 31 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  2 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 28 броя

         9. Умрели животни –2 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -72  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ , околовръстни шосета, болница, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.01.2019г.

Гр.Добрич

                                                                                          Изготвил:…………………….

                                                                                                                Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 30 Януари 2019 10:30:52
Свали в pdf