Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. април 2018 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец април 2018 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец април в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  57 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  57 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   35 броя.

         4. Кастрирани – 40 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  4 бр.

         6. Чипирани -4бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2 броя

         8. Върнати по местообитаване – 36 броя

         9. Умрели животни –5 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  14 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -105  бр.

          Приети и обработени са 11 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Добротица, Димитър Ковачев, Дружба  ЦГЧ , околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

30.04.2018г.

Гр.Добрич

                                                                              

                                                                                                     

Публикувана на: 1 Февруари 2018 15:20:28
Свали в pdf