Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2018 г.

A A A

ОТЧЕТ

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

        1.  Заловени  28 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  28 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   16 броя.

         4. Кастрирани – 24 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  1 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2броя

         8. Върнати по местообитаване – 18 броя

         9. Умрели животни –9 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  5 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -111  бр.

          Приети и обработени са 5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, жп гара, Добричка епопея, Дружба,  ЦГЧ , околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

Публикуван на: 01.06.2018

Публикувана на: 1 Февруари 2018 15:20:06
Свали в pdf