Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2018 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  42 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  42 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   33 броя.

         4. Кастрирани – 29 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  3 бр.

         6. Чипирани -3бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 29 броя

         9. Умрели животни –3бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  19 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -115  бр.

          Приети и обработени са 15 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба,  ЦГЧ , околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

30.06.2018г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                           Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 1 Февруари 2018 15:19:09
Свали в pdf