Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2018 г.

A A A

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  55 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  152 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   31 броя.

         4. Кастрирани – 36 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  2 бр.

         6. Чипирани -2бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1 бр

         8. Върнати по местообитаване – 39 броя

         9. Умрели животни –7бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани - 10  броя

         11. Налични животни към датата на доклада -88  бр.

          Приети и обработени са 5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Рлски блокове, Иглика, ЦГЧ , околовръстни шосета, лозя,    и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.10.2018г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                    Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                      

Публикувана на: 1 Февруари 2018 15:15:13
Свали в pdf