Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2017 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  40 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  40 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   32 броя.

         4. Кастрирани – 32 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  4 бр.

         6. Чипирани -6 бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 27 броя

         9. Умрели животни –3  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -106  бр.

          Приети и обработени са 5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, Дружба, околовръстни шосета, мелница Савимекс, Реджия и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.03.2017г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                              Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 9 Февруари 2017 15:17:35
Свали в pdf