Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2017 г.

A A A


 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  56 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  56 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   24 броя.

         4. Кастрирани – 47 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  1бр.

         6. Чипирани -1бр.

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -0 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 40 броя

         9. Умрели животни –4бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  2 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -97  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, околовръстни шосета, лозя Гаази Баба, градски парк, кв.Дружба, Рилски блокове и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

 

31.10.2017г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                              Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Февруари 2017 14:55:39
Свали в pdf