Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. януари 2017 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  26 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  26 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   21 броя.

         4. Кастрирани – 17 броя

         5. Осиновени животни от граждани–  1 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 15 броя

         9. Умрели животни –6  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -93  бр.

          Приети и обработени са 8 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Рилци, ЦГЧ , околовръстни шосета, болница, жп гара и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по синали на граждани

 

 

31.01.2017г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Февруари 2017 14:53:49
Свали в pdf