Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. януари 2016 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец януари 2016 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  19 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  19 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   18 броя.

         4. Кастрирани – 18 броя от тях 12 женски,  6  мъжки

         5. Осиновени животни от граждани–  1 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 13 броя

         9. Умрели животни –4  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -100  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ , околовръстни шосета, гробищен парк, лозя, болница, промишлена зона и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по синали на граждани

 

 

31.01.2016г.

Гр.Добрич

                                                                              Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 18 Февруари 2016 13:37:58
Свали в pdf