Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2016 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец март 2016 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  45 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  45 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  41  броя.

         4. Кастрирани – 37 броя от тях 20 женски,  17  мъжки

         5. Осиновени животни от граждани– 2  бр.

         6. Чипирани -2 бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 22 броя

         9. Умрели животни –1  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  8 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -104  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Рилци, ЦГЧ,  околовръстни шосета, лозя,  промишлена зона и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.03.2016г.

Гр.Добрич

                                                                        Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 18 Февруари 2016 13:36:28
Свали в pdf