Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2016 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец май 2016 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  24 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  24 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  19  броя.

         4. Кастрирани – 17 броя от тях 8 женски,  9  мъжки

         5. Осиновени животни от граждани– 2  бр.

         6. Чипирани -2 бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 14 броя

         9. Умрели животни –6  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -96  бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, кв.Рилци, ЦГЧ,  околовръстни шосета, лозя,  промишлена зона и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.05.2016г.

Гр.Добрич

                                                                 Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 18 Февруари 2016 12:02:12
Свали в pdf