Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2016 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец декември 2016 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  27 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  27 броя

         3. Ваксинирани  -  26  броя.

         4. Кастрирани – 17 броя

         5. Осиновени животни от граждани– 3 бр.

         6. Чипирани -2 бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1 брой

         8. Върнати по местообитаване – 21 броя

         9. Умрели животни –няма

         10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -104  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  гробищен парк, ЦГЧ, ,  околовръстни шосета, лозя,  промишлена зона, кв.Рилци и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията и залавяне на животни с цел предотвратяване образуването на глутници в ЦГЧ и кварталите.

 

 

30.12.2016г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 18 Февруари 2016 11:54:55
Свали в pdf