Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. август 2015 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец август 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец август в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  50 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  50 броя

3. Ваксинирани за бяс -   41 броя.

4. Кастрирани – 35 броя от тях 24 женски, 11 мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани–  5 бр.

6. Чипирани -6бр

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2 бр

8. Върнати по местообитаване – 31 броя

9. Умрели животни –7 бр.

10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

11. Налични животни към датата на доклада -88  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, Изгрев, Иглика, ЦГЧ,  околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.08.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 18 Август 2015 12:56:00
Свали в pdf