Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юли 2015 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юли 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юли в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  22 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  22 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   70 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя от тях 5 женски, 6 мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  2 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 10 броя

         9. Умрели животни –3 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -80  бр.

          Приети и обработени са 5 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, ЦГЧ, Рилски блокове, околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.07.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                      Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 18 Август 2015 12:55:37
Свали в pdf