Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2015 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юни 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  51 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  51 броя

3. Ваксинирани за бяс -   25 броя.

4. Кастрирани – 41 броя от тях 17 женски, 24 мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани–  3 бр.

6. Чипирани -2бр

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

8. Върнати по местообитаване – 34броя

9. Умрели животни –11 бр.

10.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

11. Налични животни към датата на доклада -87  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

30.06.2015г.

Гр.Добрич

                                                                            Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                   

Публикувана на: 18 Август 2015 12:43:10
Свали в pdf