Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2015 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец май 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  23 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  23 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   15 броя.

         4. Кастрирани – 14 броя от тях 8 женски,  6  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  3 бр.

         6. Чипирани -3бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 12броя

         9. Умрели животни –7 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -91  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.05.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                     Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 18 Август 2015 12:42:48
Свали в pdf