Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2015 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец март 2015 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  54 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  140 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   34 броя.

         4. Кастрирани – 41 броя от тях 29 женски,  12  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  8 бр.

         6. Чипирани -8бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 29 броя

         9. Умрели животни –9  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  8 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -90  бр.

          Приети и обработени са 11 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета,  лозя, сметище и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.03.2015г.

Гр.Добрич

                                                                    Изготвил:……………………

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 28 Април 2015 08:26:08
Свали в pdf