Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. септември 2015 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец септември 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец септември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1. Заловени  51 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  51 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   35 броя.

         4. Кастрирани – 40 броя от тях 20 женски, 20 мъжки

         5. Осиновени животни от граждани–  3 бр.

         6. Чипирани -3бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 35 броя

         9. Умрели животни –6 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  8 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -92  бр.

          Приети и обработени са 8 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, Изгрев, Иглика, ЦГЧ,  околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

30.09.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                     Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 4 Февруари 2015 15:45:58
Свали в pdf