Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2015 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец октомври 2015 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  22 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  22 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   22 броя.

         4. Кастрирани – 15 броя от тях 6 женски, 9 мъжки

         5. Осиновени животни от граждани–  6 бр.

         6. Чипирани -4бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 19 броя

         9. Умрели животни –3 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -90  бр.

          Приети и обработени са 8 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Изгрев, Иглика, ЦГЧ,  околовръстни шосета,  лозя,  и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.10.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                       Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 4 Февруари 2015 15:45:31
Свали в pdf