Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2015 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец декември 2015 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  20 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  20 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   11 броя.

         4. Кастрирани – 9 броя от тях 3 женски, 6 мъжки

         5. Осиновени животни от граждани–  2 бр.

         6. Чипирани -2бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1бр

         8. Върнати по местообитаване – 10 броя

         9. Умрели животни –4 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -100  бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ,  околовръстни шосета,    и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията и обработване на сигнали за формиращи се глутници в ЦГЧ

 

30.12.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                       Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 4 Февруари 2015 15:44:26
Свали в pdf