Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. януари 2015 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец януари 2015 год. 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  47 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  47 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   47 броя.

         4. Кастрирани – 44 броя от тях 23 женски,  21  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  1 бр.

         6. Чипирани -1бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 35 броя

         9. Умрели животни –6  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -95  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик,ЦГЧ, кв.Рилци, , околовръстни шосета, гробищен парк, лозя, училища и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по синали на граждани

 

 

31.01.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                  Изготвил:…………………….

                                                                                     Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 4 Февруари 2015 15:31:33
Свали в pdf