Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. февруари 2015 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец февруари 2015 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  35 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  35 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   22 броя.

         4. Кастрирани – 21 броя от тях 12 женски,  9  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  4 бр.

         6. Чипирани -4бр

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         8. Върнати по местообитаване – 22 броя

         9. Умрели животни –10  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -90  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Рилци, околовръстни шосета, гробищен парк, лозя, училища и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

27.02.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                 Изготвил:…………………….

                                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 6 Март 2015 14:34:02
Свали в pdf