Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. февруари 2014 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец февруари 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Настанени  35 броя кучета и 1 бр.котка

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  36 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  29 броя.

         4. Кастрирани – 28 броя от тях 14  женски,  13  мъжки кучета, 1 бр.котка

         5. Осиновени животни от граждани– 3 бр./ 2 чипирани

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -6 бр

         7. Върнати по местообитаване – 22 броя

         8. Умрели животни – 3 броя/ 1бр. евтаназирано

         9.Заловени по сигнали на граждани -  5 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -97  бр.

          Приети и обработени са 9 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, червена пръст,  и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

28.02.2014г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:25:48
Свали в pdf