Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец март 2014 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  36 броя кучета и 1 бр.котка

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  36 броя

3. Ваксинирани за бяс -  20 броя.

4. Кастрирани – 27 броя от тях 12  женски,  14  мъжки кучета, 1 бр.котка

5. Осиновени животни от граждани– 6 бр./ 6 чипирани

6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -0 бр

7. Върнати по местообитаване – 18 броя

8. Умрели животни – 15 броя

9. Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

10. Налични животни към датата на доклада -95  бр.

Приети и обработени са 9 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Дружба, гробищен парк,  и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.03.2014г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:……………………………………

                                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:25:26
Свали в pdf