Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. април 2014 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец април 2014 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец април в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  62 броя кучета

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  62 броя

3. Ваксинирани за бяс -  41 броя.

4. Кастрирани – 37 броя от тях 18  женски,  19  мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани– 7 бр./ 6 чипирани

6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -3 бр

7. Върнати по местообитаване – 23 броя

8. Умрели животни – 7 броя

9. Заловени по сигнали на граждани -  17 броя

10. Налични животни към датата на доклада -111  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Дружба, кв.Рилци, околовръстни шосета и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

30.04.2014г.

Гр.Добрич

                                                                          Изготвил:…………………

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                    

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:24:56
Свали в pdf