Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2014 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец май 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Настанени  23 броя кучета

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  23 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  14 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя от тях 6  женски,  5  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани– 1 бр./ 0 чипирани

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -3 бр

         7. Върнати по местообитаване – 11 броя

         8. Умрели животни – 14 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  9 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -95  бр.

          Приети и обработени са 9 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, лозя Гаази Баба, околовръстни шосета и пр.

През изтеклият период се акцентира  върху залавянето на животни по сигнали на граждани за проявена агресия и формиране на нови глутници.

 

31.05.2014г.

Гр.Добрич

                                                                                   Изготвил:……………………

                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:24:33
Свали в pdf