Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юни 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  43 броя кучета

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  43 броя

3. Ваксинирани за бяс -  36 броя.

4. Кастрирани – 30 броя от тях 19 женски,  10  мъжки кучета, 1бр.котка

5. Осиновени животни от граждани– 5 бр./ 4 чипирани

6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -3 бр

7. Върнати по местообитаване – 26 броя

8. Умрели животни – 11броя

9. Заловени по сигнали на граждани -  9 броя

10. Налични животни към датата на доклада -100  бр.

          Приети и обработени са 12 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, кв.Рилци, околовръстни шосета и пр.

През изтеклият период се акцентира  върху прибирането на пострадали и умрели животни след водното бедствие и залавянето на малки животни животни с цел кастрация.

Временно настанени /за период от 15 дни/ на територията на приюта са и 15 броя кучета, пострадали от наводнението в с.Богдан, след изпратен зов за помощ до Община Град Добрич.

 

30.06.2014г.

Гр.Добрич

                                                       Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:24:11
Свали в pdf