Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юли 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юли 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юли в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  26 броя кучета

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  26 броя

3. Ваксинирани за бяс -  23 броя.

4. Кастрирани – 21 броя от тях 9 женски,  12  мъжки кучета,

5. Осиновени животни от граждани– 1 бр.

6. Чипирани -4 бр.

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1 бр

8. Върнати по местообитаване – 17 броя

9. Умрели животни – 8 бр.

10. Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

11. Налични животни към датата на доклада -100  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  гробищен парк, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, кв.Рилци, рилски блокове, околовръстни шосета и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията. Затруднена е дейността на приюта поради неизправност  на транспортно средство.

 

 

31.07.2014г.

Гр.Добрич

                                                        Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:23:51
Свали в pdf