Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. август 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец август 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец август в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  34 броя животни от тях 27 кучета и 7бр.котки

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  34 броя

3. Ваксинирани за бяс -  25 броя.

4. Кастрирани – 26 броя от тях 10 женски,  9  мъжки кучета и 7 бр.котки

5. Осиновени животни от граждани– 3 бр.

6. Чипирани -3 бр.

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -0 бр

8. Върнати по местообитаване – 18 броя

9. Умрели животни – 9 бр.

10. Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

11. Налични животни към датата на доклада - 104  бр.

          Приети и обработени са 8 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  Балик, ЦГЧ, кв.Рилци, рилски блокове, околовръстни шосета и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

 

01.09.2014г.

Гр.Добрич

                                                            Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:23:23
Свали в pdf