Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. септември 2014 г.

A A A

 

 

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец септември 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец септември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  35 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  35броя

3. Ваксинирани за бяс -  26 броя.

4. Кастрирани – 24 броя от тях 15 женски,  9  мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани– 1 бр.

6. Чипирани -1 бр.

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1 бр

8. Върнати по местообитаване – 30 броя

9. Умрели животни – 7 бр.

10.Заловени по сигнали на граждани -  5 броя

11. Налични животни към датата на доклада -98  бр.

          Приети и обработени са 12 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  Балик, ЦГЧ, кв.Рилци, градски парк, червена пръст, околовръстни шосета и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на животни пуснати на свобода от стопаните си, поради настъпване на зимния период  животните живели по вили и села се пускат да скитат на територията на града.

 

30.09.2014г.

Гр.Добрич

                                                                             Изготвил:…………………….

                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:19:21
Свали в pdf