Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2014 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец октомври 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  53 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  148броя

3. Ваксинирани за бяс -  47 броя.

4. Кастрирани – 43 броя от тях 24 женски,  18  мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани– 3 бр.

6. Чипирани -3 бр.

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

8. Върнати по местообитаване – 37 броя

9. Умрели животни – 10 бр.

10.Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

11. Налични животни към датата на доклада -98  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, ЦГЧ, кв.Рилци, , околовръстни шосета и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

31.10.2014г.

Гр.Добрич

                                                                     Изготвил:…………………….

                                                                                         Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:18:57
Свали в pdf